Privacyverklaring

Privacyverklaring

OpusArt.nl is een webshop van Freshmonks. OpusArt.nl verkrijgt persoonsgegevens van klanten. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de bestellingen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
  • Aanhef (dhr/mevr)
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Straatnaam en nummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Bestelde producten
Deze persoonsgegevens, met uitzondering van het emailadres en de bestelgegevens, uitsluitend gebruikt voor het afhandelen en bezorgen van de bestellingen, inclusief berichtgeving hierover (bestelbevestiging, verzendbevestiging).

Emailadres en bestelgegevens worden daarnaast sporadisch (maximaal tweemaal per jaar) gebruikt om klanten passende aanbiedingen te doen. Het gaat hier om aanbiedingen met betrekking tot eerder bestelde producten.

Sinds april 2016 werkt OpusArt.nl met ‘dropshipping’. Dat betekent dat wij niet zelf de bestellingen afhandelen. Dat hebben wij uitbesteed aan onze leverancier, Doree Supplies in Culemborg. Dit betekent dat Doree Supplies inzage heeft in de persoonsgegevens van onze klanten. Dit is noodzakelijk voor hen om de bestellingen uit te voeren. Doree zal deze persoonsgegevens op geen enkele andere wijze benutten dan voor het afhandelen en versturen van de bestellingen.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in de webshopsoftware waar OpusArt.nl op draait (CCV-shop). Daarnaast gebruiken wij het nieuwsbriefprogramma Budgetmailer om emails met aanbiedingen te versturen. Dat betekent dat emailadressen van onze klanten ook in Budgetmailer worden opgeslagen. Budgetmailer werkt met emaillijsten. De emaillijsten zijn ingericht naar product. Zo kan OpusArt.nl gericht aanbiedingen sturen naar klanten die eerder een bepaald product hebben gekocht.

Klanten die er geen op prijs stellen om aanbiedingen via de email te ontvangen kunnen zich direct uitschrijven uit het betreffende emailbestand. Dat kan via een afmeldlink in de email. De emailadressen van deze klanten worden uit het betreffende emailbestand verwijderd. Het kan zijn dat hetzelfde emailadres ook in een andere emaillijst (voor een andere productgroep) voorkomt. Dan kan het voorkomen dat de klant voor een andere productgroep nog steeds emails ontvangt.

Aanpassen of verwijderen persoonsgegevens kan door een email te sturen naar info@opusart.nl.

Bij klachten kunt u ook een email sturen naar info@opusart.nl.

Emails worden door ons doorgaans binnen een dag beantwoord.
 
Clicky